předčí vaše očekávání

O společnosti

obchodní název společnosti:
RP INVEST, a.s.

sídlo společnosti:
Helénská 1799/4
Praha 2 - Vinohrady
120 00

identifikační číslo:
062 35 522

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22623

Společenská odpovědnost

„Díky Vaší důvěře dlouhodobě spolupracujeme a finančně podporujeme Nadaci Leontinka. Jejím posláním je umožnit zrakově postiženým dětem a studentům plnohodnotnou integraci do praktického/společenského života“.

Nadace Leontinka podporuje školy pro zrakově postižené děti, specializované kliniky, nemocnice, výcviková centra a ostatní instituce, které pomáhají zrakově postiženým dětem.

Díky ní se zvýšila dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií i výcvikových a léčebných programů.

Profil společnostiZákladní kapitál společnosti činí

67 000 000Jediným akcionářem společnosti je PhDr. Roman PETR.

Předmět podnikání:
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
• pronájem nemovitostí, bytů a nemovitých prostor

Společnost realizuje své podnikatelské aktivity v řadě oblastí - na trhu realit a developerských projektů, zdravotnictví, asset managementu a služeb.

Základní parametry dlouhodobého partnerství

• pravidelná měsíční výplata již od uplynutí
prvního kalendářního měsíce od poskytnutí prostředků
• možnost volby výše poskytnutých prostředků
• možnost volby délky smlouvy

Návratnost investice a výše úroku je garantována a není závislá na hodnotě nebo výnosu konkrétního projektu, do kterého byly peněžní prostředky investovány.

 

U poskytnutých finančních prostředků je možné v případě nepředvídatelných událostí na straně klienta upravit jejich výši a přizpůsobit se tak aktuální situaci a možnostem klienta.

Poskytnuté prostředky jsou zajištěny do výše 100 % formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle §71b notářského řádu (náklady za notářský zápis hradí investor) nebo směnkou.

 

Sazby úročení poskytnutých finančních prostředků jsou uvedeny v procentech ročně. Vyplacený úrok je nutno zdanit daní z příjmů jako příjem z kapitálového majetku dle §8 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy z kapitálového majetku nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Referenční projekty skupiny

Kontakt

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Oldřich Vávra - předseda představenstva

DOZORČÍ RADA
Dr. Libor Lukášek, Ph.D. - předseda dozorčí rady

Věříme, že naše odpověď předčí vaše očekávání.

RP INVEST, a.s.
Helénská 1799/4
120 00 Praha 2 – Vinohrady
ID datové schránky: 3zjk9ki
Email: info@rpinvest.cz
Web: www.rpinvest.cz